"Motoryzacja to nasz żywioł otwieramy nasze głowy, by stworzyć najlepsze pomysły"

Nasz świat nie istniałby bez benzyny, silników i kół. Kładziemy nacisk na nowe technologie w motoryzacji

Wykonane w odpowiednim terminie lub w odpowiedniej sytuacji badania techniczne pojazdów należą do jednego z podstawowych obowiązków ich właścicieli. Kodeks drogowy dzieli badania techniczne na badania okresowe i badania dodatkowe.

Kiedy należy przeprowadzić badanie okresowe pojazdu?

Badanie okresowe to badanie, które dopuszcza samochód do poruszania się po drogach. Pierwsze badanie okresowe musi być przeprowadzone przed pierwszą rejestracją samochodu osobowego na terytorium RP, chyba że na pojazd zostało wydane świadectwo homologacji zgodne ze wspólnotową procedurą homologacji lub pojazd z takiej homologacji został zwolniony. Drugie badanie okresowe samochód osobowy powinien obowiązkowo przejść w ciągu 3 lat od pierwszej rejestracji, trzecie - przed upływem 5 lat od jego zarejestrowania, a kolejne - przed upływem roku od wykonania poprzedniego badania. Termin następnego badania zostaje umieszczony na dowodzie rejestracyjnym przy pieczątce świadczącej o pozytywnym przejściu badania technicznego.

Co obejmuje badanie okresowe i ile kosztuje?


Standardowe badanie okresowe pojazdu obejmuje sprawdzenie stanu zużycia opon, sprawności hamulców, układu kierowniczego i zawieszenia, a także emisji spalin i prawidłowego działania świateł. Badanie okresowe samochodu osobowego to koszt 98 złotych + 1 złotego w formie opłaty ewidencyjnej. Jeśli pojazd nie przejdzie badania technicznego w którymś z jego elementów, właściciel pojazdu otrzymuje specjalne zaświadczenie o niezaliczeniu takich badań i obowiązku usunięcia danej usterki w ciągu 14 dni. W tym terminie musi udać się on na ponowne badanie techniczne, ale wykonane już tylko pod kątem pierwotnie niesprawnego podzespołu, za dodatkową, zazwyczaj znacznie mniejszą opłatą niż 98 złotych.

Kiedy konieczne jest badanie dodatkowe?

Badanie dodatkowe jest konieczne w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest uczestnictwo w kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległy elementy pojazdu, które jeśli byłyby niesprawne, mogłyby zagrażać bezpieczeństwu jazdy. Koszt takiego badania specjalistycznego to 94 złote. Pojazd może być także skierowany na dodatkowe badanie w wyniku kontroli organu ruchu drogowego, która wykryła określony rodzaj niesprawności. Koszt takiego badania wynosi 20 złotych za każdy układ pojazdu. Z trzecią sytuacją, w której przeprowadzane jest badanie dodatkowe mamy do czynienia kiedy dane techniczne pojazdu nie są zgodne ze stanem faktycznym. Koszt takiego dodatkowego badania to 51 złotych. Oprócz tego dodatkowe badania muszą przejść m.in. pojazdy, które będą użytkowane jako taksówki, pojazdy uprzywilejowane, specjalistyczne czy pojazdy do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

Okiem reportera

auto

moto

motoryzacja